20 September 2013

Al-Ghaffar (Maha Pengampun), Al-Ghafur (Maha Pengampun), Al-Afuww (Maha Pemaaf)

Ghaffar menunjukkan tahap pengampunan yang luhur iaitu pengampunan yang berulang-ulang, sementara Ghafur mengampunkan secara utuh dan menyeluruh iaitu tahap pengampunan yang sempurna manakala Afuww lebih intensif iaitu meleburkan dosa dan menghilangkannya sama sekali.Subhanallah...

"Sesiapa yang memaafkan kesalahan orang dan berbuat baik, Allah menjamin pahalanya."
(Surah Asy-Syura:40)

Ya Allahu Ya Ghaffar, Ya Ghafur, Ya Afuww...
Sesungguhnya Engkau yang Maha Pengampun dan Maha Pemaaf, dengan kerendahan hati, kami memohon daripadaMu ampunkanlah dosa-dosa kami dan kesalahan-kesalahan kami yang telah lalu dan akan datang, yang kami lakukan dengan sengaja mahupun tidak sengaja...
Aamiin Ya Mujib.

No comments:

:: Halwa Telinga ::