10 December 2010

Semua hanya pinjaman...

Disebutkan dalam kitab Al-Muwaththa' karya Imam Malik hadis dari Al-Qasim bin Muhammad yang berkata, " Isteriku meninggal dunia, kemudian datang kepadaku Muhammad bin Ka'ab Al-Quradzi yang bertakziah atas kematian isteriku." Dia berkata, " Sesungguhnya di kalangan Bani Israel terdapat seorang lelaki yang alim, tekun beribadah dan mujtahid. Dia mempunyai isteri dan dia sangat terpesona dengannya."
 
Pada suatu ketika isterinya meninggal dunia dan dia tersangat sedih atas kematian itu hingga akhirnya dia menyendiri dalam biliknya, mengunci diri, mengasingkan diri dari manusia dan tidak ada seorang pun yang boleh masuk ke dalam biliknya itu. Salah seorang wanita dari Bani Israel mendengar hal demikian, kemudian dia datang kepadanya dan berkata. "Sesungguhnya aku mempunyai keperluan untuk meminta pendapat mengenai suatu masalah dengannya dan aku tidak puas kalau tidak berdialog secara bersemuka dengannya." Orang-orang lain pun ikut pergi ke rumah orang alim tadi. 
 
Wanita tersebut mengetuk pintu lalu orang alim mengizinkannya masuk. Wanita tersebut berkata, " Aku ingin meminta pendapatmu tentang suatu masalah." Orang alim itu berkata. " Masalah apa?" Wanita tersebut berkata, " Sesungguhnya aku telah meminjam sebuah perhiasan daripada seseorang, kemudian aku menggunakannya untuk satu jangka masa yang lama. Tiba-tiba orang tersebut mengutus seseorang untuk meminta kembali perhiasannya. Apakah aku harus mengembalikan perhiasan tersebut kepadanya?"

Orang alim berkata, " Ya,benar." Wanita tersebut berkata, "Demi Allah,perhiasan tersebut telah aku pakai untuk satu tempoh waktu yang sangat lama." Orang alim menjawab," Engkau tetap harus mengembalikannya kepada pemiliknya."
 
Wanita tersebut kemudian berkata kepada orang alim tadi, "Semoga Allah merahmatimu, engkau sedih atas apa yang dipinjamkan Allah kepadamu kemudian diambilNya kembali darimu, padahal Dia lebih berhak atas pinjaman tersebut daripada kamu." Orang alim itu pun sedar atas apa yang telah menimpa dirinya dan ucapan wanita tadi menyedarkannya. 
 
Subhanallah..maha Suci Allah... hanya Allah yang maha Berkuasa. Kita hanya insan yang lemah, insan yang begitu kerdil di sisiNya...yang kadang-kadang alpha dan leka dengan segala nikmat pinjaman yang Esa..kerana kita adalah insan yang tidak sempurna,memerlukan Sang Pencipta dan menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai panduan hidup di dunia yang fana ini..semoga kita semua menggunakan nikmat pinjamanNya pada jalan yang benar dan kita semua sedar yang semuanya adalah hanya pinjaman dariNya buat hamba yang dikasihi...salam muhasabah bersama.
 
"Sesungguhnya segala sesuatu itu milik Allah dan akn kembali kepadaNya."

No comments:

:: Halwa Telinga ::